Hướng dẫn tuyển

Vui lòng nộp hồ sơ qua email bằng cách gửi CV(ở bất kỳ dạng nào) đến địa chỉ: lottelandvn@lotte.net

Vui lòng ghi rõ bạn đang ứng tuyển vị trí(chức danh) nào

Lotte Land places its values on future possibilities rather than present realities. We are looking for global talent with passion and integrity who can achieve growth for both themselves and the society.

Organization_chart_vn

Có tổng cộng [5] thông tin tuyển dụng.

5

Trưởng phòng tư vấn xây dựng

4

Project Development Executive (Korean-Speaking)

3

Trưởng phòng Marketing

2

Business Development Executive (Korean-Speaking)

1

DEPUTY OF CONSTRUCTION CONSULT DEPARTMENT

TOP